Een ogenblik geduld a.u.b.

5.2 - Dividenden en winsten

Tot deze categorie behoren de winstuitkeringen die worden ontvangen voor het bezit aan aandelen en andere deelnemingen:

  • normale dividenduitkeringen (contant, stock);
  • winstuitkering van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die geen vennootschap zijn.

Niet tot deze categorie behoren:

  • extra dividend en superdividend; deze dienen (op taakveld 0.4 - Deelnemingen) te worden opgenomen onder 6.1 Financiële transacties (zie ook 6.1 Financiële transacties);
  • de uitkering van bonusaandelen; deze wordt niet geregistreerd omdat de marktwaarde van de deelneming niet verandert.