Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Betreft de inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan het Rijk. Zie de Begrippenlijst voor wat tot het Rijk wordt gerekend.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • een bijdrage in de kosten van onderhoud van een rijksweg;
  • bijdragen in de kosten van door het Rijk geleverde goederen en diensten;
  • de terugbetaling van ontvangen uitkeringen Rijk;
  • de afdracht door een gemeente aan het Rijk van rijksleges die door de gemeente zijn geïnd;
  • de uitkeringen van het Rijk aan gemeenten en provincie uit respectievelijk het gemeentefonds en het Provinciefonds;
  • de doeluitkeringen van het Rijk aan gemeenten die al dan niet een integrale vergoeding van een gemeentelijke overheidstaak beogen, zoals de budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies krachtens de Participatiewet.