Een ogenblik geduld a.u.b.

2.2.1 - Belastingen op producenten

(Deze categorie komt alleen aan de lastenkant voor).

Zie de algemene toelichting onder 2 Belastingen.

Tot deze categorie behoort de opbrengst van de volgende belastingen die ingevolge de Gemeentewet, de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ), de Provinciewet, de Waterwet/Omgevingswet en de Wet milieubeheer kunnen worden geheven:

 • onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen voor eigenaren;
 • onroerende zaakbelasting voor niet-woningen voor gebruikers;
 • roerende zaakbelasting voor woon- en bedrijfsruimten voor eigenaren;
 • roerende zaakbelasting voor bedrijfsruimten voor gebruikers;
 • toeristenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • rioolheffing op niet-woningen;
 • BIZ-bijdrage;
 • opcenten motorrijtuigenbelasting op motorrijtuigen bedoeld voor bedrijfsuitvoering;
 • grondwaterheffing;
 • heffing nazorg stortplaatsen.