Een ogenblik geduld a.u.b.

5.0 - Rente en dividend

Rente is inkomen uit vermogen dat wordt ontvangen door eigenaren voor het ter beschikking stellen van financiële activa (deposito’s, schuldbewijzen, leningen en overige vorderingen), aan een derde.De rente op schuldbewijzen bestaat uit coupon plus geamortiseerd (dis)agio. Op de categorie rente moet ook de rente worden geboekt die bij achterstallige betalingen van verschuldigde belastingen in rekening is gebracht of die bij achteraf terugontvangen belastingen is ontvangen. Indien de rente niet apart van de belasting kan worden onderscheiden, mag de rente onder de categorie belastingen (2.0) worden opgenomen.

De categorie dividend bestaat naast de normale dividenduitkeringen (contant, stock) die door vennootschappen aan hun aandeelhouders of eigenaren wordt gegeven ook uit winstuitkeringen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die geen vennootschap zijn. Het tijdstip van registratie van een dividend is het moment vanaf wanneer de aandelenprijs wordt genoteerd op een ex-dividendbasis en niet inclusief het dividend.