Een ogenblik geduld a.u.b.

3.1 - Grond

Zie de algemene toelichting onder 3. Goederen en diensten.

Tot deze categorie behoren de (ver)koopsommen van gronden.
Tot de aan- of verkoop van grond wordt ook gerekend de eeuwigdurende afkoop van erfpacht.

Niet tot deze categorie behoren:

  • overdrachtskosten; kosten in verband met eigendomsoverdracht worden gerekend tot lastencategorie 3.2 Aankopen en uitbestedingen van duurzame goederen;
  • niet-eeuwigdurende afkoop van erfpacht (zie 3.3 Pachten);
  • schadevergoedingen die geen onderdeel vormen van de koopsom, worden tot de kapitaaloverdrachten gerekend (zie Kapitaaloverdrachten).