Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Betreft de inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan overige overheden. Overige overheden zijn alle instellingen die voldoen aan de definitie van een overheidsinstelling (zie de Begrippenlijst) maar niet als soort overheidsinstelling zijn genoemd in de categorieën 4.3.1 t/m 4.3.5 (voor voorbeelden van overige overheden, zie de definitie van een overheidsinstelling in de Begrippenlijst).

Niet tot deze categorie behoren:

  • overdrachten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s); deze moeten worden geboekt als sociale uitkeringen in natura (zie 3.4.1 Sociale uitkeringen in natura).