Een ogenblik geduld a.u.b.

4.4.9 - Kapitaaloverdrachten - onverdeeld

Deze categorie mag alleen worden gebruikt voor de aanlevering van de begroting.

Dit betreft betaalde of ontvangen kapitaaloverdrachten waarvan nog onduidelijk is wie respectievelijk de ontvangende of betalende instelling partij is dan wel dat het nog niet goed mogelijk is deze partij te rangschikken onder een van de groepen van instellingen zoals bedoeld in de categorieën 4.4.1 t/m 4.4.8.

Zie verder de algemene toelichting onder Kapitaaloverdrachten.